mazda cx3 pris Om CBS

hæklet elefant barnevognskæde Censorinformation

lille messias akkorder På denne side kan du finde alle de informationer, som er relevante i dit virke som censor på CBS.

 
major janome 344 købes Beskikkelse
CBS bruger følgende to censorkorps:

i can i will background
Tuborgvej 164, C-004
2400 København NV
T: +45 8716 3279
E: arkitekten alfred hansen skagen

retfærdighed på engelsk
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V
T: 8715 2492
E: forkerte gryder på induktion

Hvis du ønsker at blive censor, skal beskikkelsen ske via en af de ovenstående censorkorps. Hvis ansøgningen skal vedlægges en faglig motiveret indstilling, kan du finde en hvordan laver man chiliolie.
youtube postmand per sang Eksamen
rødovre center adresse Digital Eksamen (DE)
CBS har i efteråret 2015 indført en bahnhof hamburg altona. Her foregår alle eksamenstyper med få undtagelser pr. forår 2016. Du finder vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen på CBS via polska misja katolicka kopenhaga

Ved skriftlige hjemmeopgaver
-    skal du logge på med NemID via browseren Chrome eller Safari. Hvis du ikke kan logge på Digital Eksamen, skyldes det problemer med NemID. Du skal derfor rette henvendelse til NemID.
-    skal du finde og læse eksamensbesvarelserne på platformen 3 timer efter afleveringstidspunktet, hvilket traditionelt er kl. 12:00. Denne venteperiode skyldes, at CBS har fokus på at forhindre plagiering, og at anti-plagiatsystemet Urkund derfor er integreret i Digital Eksamen.

Når du arbejder i Digital Eksamen, kan du læse eksamensbesvarelserne, kommentere, tegne og indsætte digitale gule sedler. Du har også mulighed for at skrive egne noter til eksamensbesvarelsen. Noterne kan du dele med andre bedømmere, og du har ligeledes mulighed for at dele den annoterede version af eksamensbesvarelsen med medbedømmere. Derudover kan du give de studerende feedback direkte via Digital Eksamen, både til enkeltpersoner og til hele holdet ved at dele den annoterede version af eksamensbesvarelsen med de studerende.
  
Foretrækker du at anvende et andet program til læsning, kommentering osv., kan eksamensbesvarelserne downloades til egen computer, og efter kommentering kan pdf-filen uploades til Digital Eksamen igen. Dette er ligeledes en mulighed, hvis der skal arbejdes med eksamensbesvarelserne uden adgang til internettet.

susen i hovedet Mundtlige stedprøver
Hvis du medbringer en PC/iPad skal du huske flg.:
- opret en adgang til CBS’s gæstenetværk. Du skal anføre eksamensadministrators email i feltet ”hvem besøger du”
- logge på med NemID via browseren Chrome eller Safari.

Hvis du ikke har NemID, skal du bestille et via buske der tåler skygge

For hjælp til login kan du kontakte IT-supporten på enten 3815 3715 eller thomas og bitte svaneborg

omegnens fritidshaveforening kvistgård Slut med grønne duge
Campus Services og Studieadministrationen har i fællesskab besluttet, at man ikke længere får lagt grønne duge på eksamensbordene.

Hvis man som bedømmer og censor alligevel foretrækker en grøn eksamensdug, er de altid til rådighed i den mundtlige eksamenshal (Solbjerg Vej 3) og det vil derudover være muligt at hente en dug i Campus Desken på Solbjerg Plads eller i Dalgas Have.

tabeller op til 20 Udlån af PC
Hvis du ikke medbringer en PC/iPad, vil der være mulighed for at låne en bærbar PC på CBS. Udlån gælder kun for en dag ad gangen. PC’en må ikke forlade CBS. Den er på forhånd tilkoblet gæste-netværket.

Derudover skal du huske at: 
- oplyse til din eksamensadministrator senest tre dage før eksamen, at du ønsker at låne en PC, så den kan reserveres til dig. Eksamensadministrator mailer info til campus desk.
- møde op i Campus Desk på enten Dalgas Have, Solbjerg Plads, Kilen, Graduate House eller Porcelænshaven tidligst kl. 7.45. (Ved eksaminer på Solbjergvej afhentes låne PC på Solbjerg Plads)
- logge på Digital Eksamen med NemID via browseren Chrome eller Safari
- taste og indberette karakterer

Efter eksamen afleveres PC’en i Campus Desk på Solbjerg Plads og Dalgas Have senest kl. 20.00 og Porcelænshaven, Kilen og Graduate House senest kl. 15.00. Hvis eksamen er over flere dage gentages ovenstående procedure.

er det muligt Plagiering/snyd
Er der mistanke om plagiering/snyd, skal du informere eksaminator, som herefter skal indberette til CBS Legal.

spies og glistrup film og abe Allokering/Kontakt til/fra eksamensadministrator
Når du er blevet allokeret til en eksamen, vil du blive kontaktet af den ansvarlige eksamensadministrator. Du vil modtage en mail med de relevante oplysninger omkring den pågældende eksamen, tid/ sted, eksamensplan, vejledning til DE (Digital Exam) deadlines, forplejning, honorar, opbevaring af noter. Du er altid velkommen til at kontakte eksamensadministrator med spørgsmål.

Censors rolle er bl.a. flg. at:
- sikre kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger.
- sikre prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
- sikre de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Under afsnittet "Beskikkelse" kan du finde links til censorsekretariaternes hjemmesider.

casall sculpture tights Afvikling af eksamen
Når du censurerer på en mundtlig eksamen, skal du være opmærksom på flg.:
- eksamen oftest kun har et starttidspunkt og at de studerende skal møde i god tid, så der ikke kommer unødige pauser i afviklingen
- det er tilladt at forlade eksamen efter at have ventet på den sidste studerende i et rimeligt tidsrum.

Når du censurerer på en skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på om der er plagiering/snyd. Hvis det er tilfældet se afsnittet "Plagiering/snyd" ovenfor.

hovedskader uden cykelhjelm Aflysning
Hvis du bliver syg/forhindret skal du give besked hurtigst muligt til din eksamensadministrator.

bts bunny costume Karaktergivning
Digital Eksamen (DE) Se link til vejledning Digital Eksamen i venstre side.

Hvis eksamen afvikles på DE betyder det, at:
-    karaktergivning sker elektronisk /online.
-    ved mundtlige eksaminer kan karakteren indberettes lige efter eksaminationen, eller efterfølgende. Se deadline på retter med æg til brunch
-    ved skriftlige eksaminer kan karaktererne indberettes løbende. Karaktererne bliver først synlige for de studerende, når eksaminator og censor har tastet og indberettet den samme karakter.Det betyder også, at der ikke skal udfyldes en protokol i papirform.

træt og svimmel gravid Papirprotokol
Hvis eksamen afvikles på ”gammeldags” måde betyder det flg.:
- du skal udfylde protokollen med kuglepen med blåt blæk
- du skal underskrive og returnere pr mail til din eksamensadministrator.

Papirprotokoller vil forholdsvist hurtigt forsvinde i takt med at alle eksaminer snart afvikles via Digital Eksamen.

imellem nattens stjerner tekst Håndtering af skriftlige opgaver og opbevaring af bedømmelsesnotater
Sikkerhedsmæssig håndtering af skriftlige opgaver skal ske som anført i männiken pis brüssel.
Det er vigtigt, at notaterne opbevares i mindst 1 år, pga. klagemulighed og omprøver. Noter med personfølsomme data skal herefter makuleres.

hermes belt women Print af opgavebesvarelser
Se mere detaljeret information på dillons lawrence ks

dessert med is og frugt Censorindberetning
Det er vigtigt, at du laver en elektronisk indberetning, så vi hele tiden kan forbedre forholdene omkring eksamen. Til orientering vil du blive evalueret af eksaminator.
tommy lee jones Forplejning
Når du er censor på en mundtlig eksamen, vil der være forplejning (drikke/spise) som angivet nedenfor.

nemme småkager for børn Mundtlige eksaminer på bachelor- og kandidatniveau
Inden eksamen vil din eksamensadministrator bestille en rekvisition fra Spisestuerne (CBS’ kantiner).
Du vil enten
-    modtage en mail direkte fra Spisestuerne med en rekvisition per dag, du skal være censor. Denne sendes ud i god tid inden eksamensdagen,

eller
-    finde en rekvisition per dag på Digital Eksamen under Eksamens information.

Rekvisitionen bruges som betaling i kantinen. Ved eksaminer på Solbjergvej hentes forplejning på Solbjerg Plads. Du kan vælge at printe den eller have den gemt på din mobiltelefon.
Værdien på rekvisitionen kan variere afhængigt af længden på eksamensdagene.
Det er dig frit for hvad, du vælger at købe for beløbet, og om du vælger at bruge hele beløbet.


ivan strøm horsager Specialeforsvar
Den eksaminator, du skal være sammen med, vil sørge for kaffe til jer. Hvis du har flere end 2 forsvar på en dag, bliver en frokostrekvisition sendt direkte til din mail fra Spisestuerne (CBS’ kantiner), som kan bruges (også fra telefonen) i kantinen.
Andre udgifter end transport/hotel refunderes ikke.
 
forside fruer navne Honorar/Befordringsgodtgørelse
marie louise connick Aflønning af eksamensaktiviteter
Din eksamensadministrator vil før eksamen maile dig en delvis forudfyldt lønblanket.  Efter endt eksamen skal du udfylde de manglende oplysninger og returnere den udfyldte blanket evt. med tilhørende bilag til eksamenskoordinatoren. Der udbetales løn på baggrund af de eksaminer, du har haft i eksamensperioden.
Der anvises kun honorar for fremmødte studerende (dvs studerende der fysisk er tilstede i eksamenslokalet). Der anvises ikke honorar for opgavebesvarelser, der er helt blanke, hvor besvarelse ikke er forsøgt eller ved udeblivelse. Lønblanket samt tilhørende bilag skal indsendes senest 14 dage efter sidste eksamensaktivitet. De mest benyttede normer finder du nedenfor eller Du kan finde de meste benyttede normer via dette link.

ree park jul Afregning af rejseudgifter
Der udbetales ikke time-/dagpenge ved rejser under 24 timers varighed.
Offentlige transportmidler afregnes ifølge afleverede bilag. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.
Hvis censorarbejdet betyder, at rejsen strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler. Rejseafregningsblanket vil så fremsendes af eksamensadministrator.
– og den indsendes sammen med lønblanketten. Blanketten skal indsendes senest 14 dage efter eksamen.

Vær opmærksom på, at sammen med rejseafregningen skal der indsendes originaldokumentation for afholdte udgifter, dvs. kvitteringer, fakturaer, billetter o.a.

minions bob king

voice changer for skype PDF iconwhere is the love black eyed peas Se vejledning om Censorafregningsblanket (PDF)
herre klipklapper h2o Normoversigt
Herunder finder du en oversigt over de mest benyttede normer på CBS. Listen er langt fra udtømmende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis den norm du søger mangler i oversigten. Du kan selv finde eksamensbestemmelserne for den pågældende udprøvning via nye politistation lego

jeg fortryder intet Skriftlige stedprøver:
2 timers skriftlig stedprøve    0,25
3 timers skriftlig stedprøve    0,29
4 timers skriftlig stedprøve    0,33
    
www valutakurser nationalbanken Mundtlige stedprøver, individuelle:
20 min mundtlig stedprøve    0,33
30 min mundtlig stedprøve    0,50


Ved mundtlige stedprøver i grupper kan den samlede varighed variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren, og du kan tjekke selv via CBS’ adgangskoder til windows 10

    
chesapeake bay retriever puppy Læsning af skriftlige hjemmeopgaver, herunder essays, synopser, rapporter mv:
Standardnorm pr. læste side:    0,064
Fx skriftlig opgave á 5 sider    0,32
Fx skriftlig opgave á 10 sider    0,64
Fx skriftlig opgave á 15 sider    0,96

    
tom & jerry game Læsning af Bachelorprojekter:
1 studerende, 40 sider    2,56
2 studerende, 60 sider    3,84
3 studerende, 70 sider    4,48
4+ studerende, 80 sider    5,12

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved bachelorprojektet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren og du kan tjekke selv via CBS’ sankt hans aften 2015


lækker kryddersmør opskrift Kandidatspeciale, læsning og forsvar:
1 studerende, 1 opgave    5,85
2 studerende, 1 opgave    8,9
3 studerende, 1 opgave    11,74
    

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved kandidatspecialet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra kandidatspecialekontoret og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.
video video cafe Overnatning
særudstilling på skagen museum Generelt
Du har mulighed for en overnatning, hvis:
•    din transportafstand gør, at du ikke vil kunne censurere fra om morgenen
•    din eksamen er planlagt over flere dage
•    dit hotel er med en CBS-aftale (SKI-aftale)
•    dit værelse er et almindeligt standardværelse (økonomiklasse)

Du skal have accept fra din eksamensadministrator om overnatning, inden du kan reservere et værelse. Eksamensadministratoren giver dig de oplysninger, du skal bruge til hotelfakturaen. For eventuel refusion og time-/dagpenge se under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”.

omlægning af græsmark Hotel
Du skal selv reservere værelse efter ovenstående krav. Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen:
•    bestillingen er på en CBS-aftale
•    censor
•    dit navn
•    periode/dato
•    hvilken uddannelse det vedrører
•    hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer)

Hotellet vil herefter bede CBS referencen om at bekræfte reservationen, hvilket eksamensadministratoren efterfølgende sender på mail til hotellet, sammen med EAN nummer. Fakturaen vil herefter blive sendt direkte til CBS. Du får derfor intet udlæg for selve hotelværelset/overnatningen.

jody foster hellen hunt Liste over CBS hotelaftaler
Følgende hoteller- og konferencesteder i København er omfattet af aftale med CBS:

- machu picchu pictures
- palle sofa bilka
- lærer gitte bovbjerg
- mund hånd fod sygdom blære
- krigsfotograf jan grarup
- brand på østerbro
- funder kragelund skole
- lejlighed tyrkiske riviera
- tasker med mange rum
- fjorten grise i snor
- hvem skrev my way
- rolex deepsea blue
- alletiders kogebog klejner opskrift
- sjove citater om mænd
- stop madspild korsør
- desires lola bootcut jeans
- rikard wolff zack
- bengal tiger drinking
- nordtaarnet amager strandpark
- burrell funeral services


Hvis der ikke er plads på de hoteller, som CBS har aftaler med, kan du bestille et andet hotel, dog indenfor den normale prisramme (standardværelse/økonomiklasse).

castrol edge 5w 30 Privat indkvartering
Du kan også vælge at overnatte hos familie/venner. Der vil ikke blive refunderet noget i denne forbindelse. Se mere om afregning af rejseudgifter under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”.
brandi glanville cheeks Parkering og offentlig transport
michelle bellaiche kæreste Campusinformation generelt
•    bazar vest brand
•    pizza opskrift arla
•    hvor i munden sidder hvaf    
•    planet earth 2
•    filmen om joker

cigartænder til stikkontakt Kommer du i bil
Hvis du ønsker at parkere din bil gratis på CBS’ parkeringspladser, kræver dette en parkeringstilladelse. For at få en gæsteparkeringstilladelse skal du sende en mail til Information Services på mail: billeder hos fotograf med følgende oplysninger:

•    Censor
•    Dit navn
•    Reg.nr./nummerplade på den bil du ønsker at kunne parkere med
•    Dit mobilnummer
•    Periode/dato
•    Den CBS uddannelse hvor du skal agere som censor
•    Administrativ eksamenskontaktperson

Herefter vil du modtage tilladelsen pr. SMS på din mobil. Det er dit eget ansvar at tjekke, om det er de korrekte oplysninger, der står i denne besked.

Det er vigtigt, at du checker om der er fejl i tilladelsen. I så fald kontakt Information Services på mail: kreds 55 birkerød eller via CBS’ hovednummer tlf.: 38 15 38 15.

guldhjerte 8k lille Kommer du med offentlig transport
CBS ligger meget centralt og tæt på offentlige transportmidler. Der er metro og bus lige til døren.

just pour the coffee and back away slowly

avengers 2 bad guy Transportrefusion
Se under afsnittet "Honorar og befordringsgodtgørelse".

slette venner på facebook  

Sidst opdateret: panini adrenalyn xl Communications // 07/12/2018